top of page

Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogik, en introduktion är ett häfte som KFF tagit fram tillsammans med bl.a pedagoger Anna Ljungkvist och Erik Halldén på Kristofferskolan. Det är en översikt och introduktion till Waldorfpedagogiken – en pedagogisk helhet för tanke, känsla och vilja. Hela människan ska gå i skolan.

Är du (ny) förälder på skolan? Läs! Du kommer få en bättre förståelse, bli inspirerad och få en bättre uppfattning om helheten. Häftet kan du be att få från din klasslärare eller genom att kontakta styrelsen@kristofferskolansff.se


Waldorfskolans läroplan i Sverige har en egen målbeskrivning som har godkänts av Skolverket och sedan 2011 följer alla Waldorfskolor Lgr11.

Rudolf Steiner (1861-1925) vetenskapsman och filosof,  grundade antroposofiska sällskapet 1913. Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart. Kristofferskolan är Sveriges första Fria Waldorfskola, den öppnade för undervisning 1949

bottom of page