top of page

Att vara förälder i Kristofferskolan

wheelbarrow.png

Waldorfskolor finns idag över hela världen. De drivs inte i något vinstintresse utan av ett unikt engagemang hos föräldrar, lärare och elever som tror på pedagogikens möjligheter att skapa en bättre värld för alla. 

 

Kristofferskolan finansieras genom skolpengen och inga terminsavgifter tas därför ut från föräldrar. Den miljö och kvalitet som skolan erbjuder i allt från lokaler till ekologisk mat, hantverks- och konstnärligt material mm. ger en unik och värdefull miljö för våra barn och oss, men det gör att skolan har högre kostnader.

Vad kan vi föräldrar göra?

Vill vi föräldrar värna om våra egna barns, men även framtida generationers, tillgång till waldorfpedagogik på Kristofferskolan behövs vårt aktiva deltagande med det vi kan erbjuda. Det handlar om att se det personliga värdet av att ”gå i skolan” tillsammans med våra barn där det har stor betydelse för barnen att vi bidrar med allt ifrån kritfodral och eurytmiskor till målarskjortor och instrument. Det handlar givetvis om engagemang efter förmåga och de flesta kan alltid göra något. Gemensamt utgör vi en enorm kraft som kan bidra positivt till det bästa möjliga lärandet åt våra barn.

Föräldraföreningen har beslutat att vi som föräldrar åtar oss att bidra med:

  • Första klass:

  • Sy kritfodral (mönster delas ut i början av terminen)

  • Ta med målarskjorta om klassläraren önskar

  • Köpa eurytmiskor (finns på Ekobutiken Källan nedanför skolan)

  • Klass 3-6: Städa i sitt eget klassrum efter städschema

SAMTLIGA KLASSER:

Novemberfesten

Delta aktivt i skapandet av skolans stora årliga fest Novemberfesten. I November varje år skapar vi föräldrar gemensamt en magnifik fest till alla våra barn – och oss själva. Hela skolan förvandlas till en sprakande fest med karuseller, spöktunnlar, musik, caféer, lotterier, teaterföreställningar, bokförsäljning, fiskdamm, pepparkaksbak etc. etc. Det är här vi samlar in pengar till vår gemensamma ”skolklasskassa”, som ska gå till projekt som ger eleverna guldkant i sin vardag på skolan (se enskild info om ett under Novemberfesten). Alla klasser utser varje år två festrepresentanter till Stora festkommittén. Dessa tar det övergripande ansvaret för samordningen av den egna klassens verksamhet under Novemberfesten.

 

Klasskassan

Att bidra efter förmåga till klasskassorna i de klasser man har barn. Varje klass utser en föräldrar till kassör som sedan startar och har hand om konto till klasskassan. Klasskassorna är viktiga för att eleverna ska kunna åka på klassresor och göra utflykter.

 

Klassrepresentanter

Som klassförälder är du en representant för klassens vårdnadshavare. Du är en länk mellan klassläraren och föräldragruppen samt mellan föräldragruppen och Föräldraföreningen. I klassen samlar du in frågor från föräldrarna inför föräldramöten och ger frågorna till klassläraren så att denne kan svara under själva mötet. Klassläraren ska i sin tur ha möjligheten att meddela föräldragruppen genom klassföräldrarna om saker som ligger utanför själva undervisningen. I en del klasser ordnar klassföräldrarna också med fika till föräldramötena, korgar till avslutningar och picknick inför sommaren.

Föräldraföreningen bjuder in till öppna möten två gånger per termin.

 

Alla föräldrar är välkomna men en särskild inbjudan går ut till alla klassföräldrar. Under de öppna mötena kommer frågor upp som diskuteras i den stora föräldragruppen och då är det av särskilt värde att alla klasser finns representerade både för att ge sin syn på frågan och för att kunna ta med sig information tillbaka till den egna föräldragruppen. Föräldraföreningen har tät och regelbunden dialog med skolans styrelse, skolans ledning och Byggnadsstiftelsen och måste kunna förmedla information åt båda hållen; in till skolan och ut i klasserna. Klassföräldrarna är oumbärliga i den kedjan. Varje klass väljer två klassföräldrar vid läsårets första föräldramöte. Dessa två mailar snarast sina kontaktuppgifter till Föräldraföreningens styrelse.

Att vara klassförälder är ansvarsfullt men också, och framförallt, väldigt roligt. Du blir snabbt en del av ett stort kontaktnät och får en stor inblick och del i hur skolan arbetar.

Engagemang

Att engagera sig i föräldraföreningens styrelse (KFFS), valberedningen, Stora eller Lilla festkomittén på Novemberfesten är viktiga insatser som alla bör engagera sig i på ett sätt eller annat under de år man är på skolan. Livet tar sin plats och vissa år har man inte tid eller andra resurser att vara med så mycket. Medan andra år kan känns lite lättare. Det viktiga  är att vi alla engagerar oss i våra barns vardag på skolan. Det finns också möjlighet att starta intressegrupper för föräldrar som av olika själ vill skapa kontaktnät och stöd kring specifika frågor som rör deras barn. det kan handla om dyslexi, NPF, eller särbegåvade barn etc. Läs mer under intressegrupper.

IMG_0481.HEIC
IMG_0510.HEIC
IMG_4138.JPG

SKOLA, FÖRÄLDRAR OCH ELEVER

Kristofferskolans verksamhet byggs upp av en rad olika organisationer med olika syften och verksamhet vilka samspelar med varandra. Det gemensamma målet är att främja barnens/elevernas väg till kunskap och frihet samt jobba för hur vi alla på bästa sätt kan stötta dem under resan.

Närmast eleverna står skolans organisation samt Föräldraföreningen. Förutom dessa arbetar Byggnadsstiftelsens med att förvalta våra vackra byggnader, skolgården och de övriga ytor som finns på kullen.

LÄS MER:

IMG_0431.JPG

Dokument

Här samlar vi alla våra dokument under åren

Läs mer här:

.

bottom of page