top of page

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

Uppdaterat: 6 jan. 2021

Med anledning av den senaste utvecklingen av Covid-19 vill vi uppdatera er alla på läget för ”November”-festen.

Som tidigare meddelats flyttades datumet till den 20-21 Mars. Men som det ser ut nu är det troligt att allmänna restriktioner kommer ligga kvar även i Mars. Vi har därför beslutat att inte genomföra festen det datumet.

Skam den som ger sig! Novemberfesten är en viktig tradition på Kristofferskolan och har alltid tjänat som ett tryggt ljus i den mörkaste månaden för elever och vårdnadshavare. Gemenskap och samarbete oss emellan har alltid utgjort en unik kraft som är viktig för både barn, skola och oss själva. Genom de ekonomiska medel som festen inbringar, kan vi vårdnadshavare förlänga ljuset under hela året genom den guldkant som olika projekt på skolan bidrar till att ge barnen.

Skolan behöver en fest och föräldraföreningen behöver medel för att kunna stötta olika projekt på skolan. Därför vill vi inte ge upp utan hoppas istället på att kunna ordna en vårfest utomhus i Maj. Det är givetvis inte säkert att vi kan ha festen i Maj, men vi undersöker nu möjligheterna för hur en sådan fest skulle kunna genomföras. Vi kommer uppdatera alla vidare om detta och vi siktar på ett definitivt beslut innan sportlovet.


Med kreativitet och uppfinningsrikedom hoppas vi kunna ordna en fest som kan matcha Novemberfesten! Därför vill vi bjuda in alla att komma med förslag. Gå in på vår Facebooksida eller maila oss.

(mailadress och länk)

Men, festen har en ekonomisk sida också. Utan någon fest kommer det inte finnas några medel att stötta projekt med. Föreningen har ett antal fasta åtaganden, som vi årligen ger bidrag till;

· Skolresor i klass 4 och klass 9

· Biblioteket

· Kulturfonden (olika kulturprojekt på skolan samt teater- och ljudteknik till stora scenen)

· Vad har jag missat?


Utöver dessa återkommande utgifter inkommer varje år ett antal ansökningar från elever, lärare och föräldrar för projekt eller initiativ där vårt bidrag många gånger är avgörande för genomförandet. Om det skulle bli så att vi inte kan ha festen i maj står vi helt utan medel och kommer inte ha möjlighet att bevilja pengar till de projekt vi åtagit oss att lämna årliga bidrag till, såsom klassresorna (ovan) etc.

Digital mjölksyrning

Just nu begränsas elevernas sociala liv enormt och för många är skolan en fristad i en i övrigt monoton vardag. Vi ser därför ett ökat behov av att kunna möjliggöra så många idéer och projekt som möjligt. Vi är en stor skara begåvade och kreativa människor med en enorm kunskap i en uppsjö av ämnen. Som ett komplement till Vårfesten tittar vi också på om vi kan skapa ett forum där vi delar med oss av vår kunskap genom att hålla digitala kurser, workshops, cookalongs, föreläsningar etc. Tanken är att deltagaravgifterna skulle kunna bidra till föräldraföreningens ekonomi. Det kan vara allt ifrån hur man mjölksyrar grönsaker, eller driver upp plantor, till föredrag kring aktuella ämnen. Tveka inte att höra av er med idéer och förslag. Skulle du vara sugen på att hålla en kurs så hör av dig så ser vi hur nästa steg skulle kunna se ut.


Även vår mycket uppskattade föräldrapub vill vi se om vi kan ha fler gånger om året.

Det här är inget eleverna skulle delta i, men det skulle ge föräldrar möjlighet till samvaro och gemenskap samtidigt som vi kan bidra med pengar.

Nödläge för vänskolor

Covid-19 har drabbat oss alla mer eller mindre hårt, men våra vänner i på XX- skolan i XXX, XX-skolan i XXX och XX i XXX, kämpar extra mycket just nu. Deras ekonomi är kärv redan innan, men nu är läget såklart ännu svårare. De här skolorna är våra vänskolor och därför upplåter vi varje år ”Hyllan” gratis till dem. De pengar de tjänar under festen är en viktig del i deras ekonomi och det bortfall som den inställda festen innebär har stor betydelse för dem alla. De behöver vår hjälp för att kunna ge sina barn möjlighet att gå i waldorfskola.

Vi tittar därför på andra sätt vi kan stötta dem ekonomiskt. Vi återkommer vidare om detta.

Trots det läge som råder, så finns det ett enormt engagemang för att vi ska hitta fram till en alternativ fest under våren.

Med hopp om en varm och fin Julhelg, önskar vi er alla en riktigt God jul!

KFFS och Lilla festkommittén.
bottom of page