top of page

Allmän information om säkerhet, kassa och el gällande novemberfesten

OM SÄKEREHETEN
 • Ring GENAST 112 om du känner lukten av brand eller el-brand. Det går alltid att avbryta om det visar sig vara fel. Den lilla branden är lätt att släcka, den stora branden är svår att släcka.
 
Gällande fallolyckor 
 • Tejpa alla sladdar ordentligt (rätt typ av tejp finns i info-disken)
 • Tänk till i stora salen för att undvika olyckor pga ”trappstegen”
 • Ha inget granris och annat ”halkvänligt” vid entréerna till småhusen
 
Gällande El
 • Använd endast sladdar för utomhusbruk utomhus
 • Använd endast CE-märkt el-utrustning
 • Ta med skarvsladdar själva
 •  Ljus- & Scengruppen kommer låna ut utrustning (som kvitteras ut), de finns till höger om stora scenen på fredagen. MEN de har inte tillräckligt med sladdar och lampor till alla.
 • Testa all el under fredagen, så att ni märker om det ryker proppar osv
 • Dra ut alla sladdar fredag och lördag kväll för att slippa el-brand.
Gällande utrymning, det skall vara lätt att utrymma vid brand eller fara
 • Inga barnvagnar inomhus.
 • Det skall finnas två vägar ut ur alla rum
 • Om ett fönster skall vara utrymningsväg är det viktigt att det är lätt att öppna under Novemberfesten. Kom ihåg att låsa det på fredag och lördag kväll.
 • Om en dörr stängs pga dekor måste utrymningskartan som hör till området döljas.
 • Låna brandsläckare och nöd-utgångsskyltar från basar-förrådet
 • Alla brandsläckare skall finnas lätt-åtkomliga
 • Stäm av med Arnulf på fredagen att säkerheten får godkänt i de utrymmen som ni har aktiviteter i
 • Viktigt att parkeringsvakterna ser till att INGA bilar parkerar uppe på skolgården eller längs med backen på ett sätt så att utryckningsfordon inte kan komma fram.
Övrig säkerhetsinformation 
 • Var inte uppe på taken för att fästa dekor eller liknande. Det kan lätt ske fall-olyckor eller att något fästs dåligt och trillar ner på någon förbipasserande.
 • Inga heliumballonger eller tryck-kärl inomhus.
 • Lyft endast av dörrar efter ok från Arnulf.
 •  Stäng ALLA dörrar på kvällen. Det kväver branden.
 • Tillfället gör pyromanen. Se till att det inte ligger skräp och sopor runt skolans fasader på kvällen.
 •  Värmeljus får användas i stadiga ljushållare i Soppköket.
 • Ett levande ljus får användas vid Dockteatern. Kom ihåg att det måste finnas en brandvakt och brandvarnare när ljuset är tänt.
 • Ha en plan för utrymning av Fiskdammen, Sagotunneln och Spöktunneln.
 •  Lilla Fest sandar där vi ser att det behövs och tar ner istappar – men säg till om ni uppmärksammar isfläckar eller istappar så hjälps vi åt. 
OM SJUKVÅRDSGRUPPEN
 • En sjukvårdsgrupp finns i klassrummet till vänster i stora salen under fredag bygg, under Novemberfestens öppet-tider på lördag och söndag samt under rivning söndag kväll.
 • De vanligaste skadorna under Novemberfesten är brännskador (pepparkaksbak) och skärsår (barkbåtar) på barn
 • Telefonnummer till respektive pass finns vid Info-disken i huvudentrén
 • Hjärtstartare finns vid Info-disken i huvudentrén
 • Larma omedelbart, påbörja behandling omedelbart
 • Sjukvårdskunniga föräldrar som vill vara med i den gruppen får gärna besöka Sjukvårdsgruppen under helgen. 
 
 
OM KASSAHANTERING
 • INGEN hämtar pengar under Novemberfesten. Ni lämnar kontanter i tornrummet under stjärnkikaren.
 • Den som hämtar respektive lämnar kassan på lördag och söndag kommer att signera vid uthämtning/retur.
 • Växla kontanter i kassatornet och meddela på lördag kväll om ni behöver andra valörer i växel än ni fick på morgonen. Växla helst inte med varandra.
 • Lämna gärna upp kontanter vid skift-byten för att minska risken för stöld och underlätta för de som räknar kassorna.
 • Swish-lappar med nummer + QR-kod lämnas ut tillsammans med kassorna på lördag. Använd QR-koderna för betalning med Swish för att underlätta för summering av intäkterna. Säg till på lördagen om ni behöver fler Swish-lappar så får ni det till söndagen.
 • Försök att prissätta med jämna 5kr för att slippa växla för mycket med 1-kronor.
bottom of page