top of page

Waldorfpedagogiken

Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik.
Alla skolresor är djupt förankrade i Waldorfundervisningen och KFF vill värna om att denna tradition fortsätter. Den pedagogiska nyttan med en skolresa går inte att överskatta. Det förutsätter fortsatta frivilliga, gemensamma krafter från föräldrar och elever. Vi föräldrar behöver ha förståelse och insikt om hur viktigt resandet i sig är för lärandet och att vi ställer oss positiva till det.

De flesta klasser arbetar effektivt och initiativrikt med att samla in pengar. Genom loppis, försäljning av diverse tjänster och tillverkning. Vi föräldrar är ett viktigt stöd i den processen; vi har roligt tillsammans och lär känna varandra bättre. Det i sin tur är berikande för eleverna, vilket stärker klassgemenskapen.

”Målet för varje resa bestäms dels av vilka ekonomiska medel som står till buds, dels av temats innehåll. Men det viktigaste med att resa i väg är det sociala, att klassen blir mer sammansvetsad. Eftersom de är tillsammans i så många år är den aspekten otroligt viktig. – Men resorna är inga nöjesresor, betonar Anna. Allt är kopplat till undervisningen”.

Intervju med Kristofferskolans pedagog Anna Ljungquist, tidningen alfa.se
Läs hela artikeln här alfa.se

Skolverket ger råd!
Insamlingar till studieresor som klasser och föräldraföreningar ordnar är tillåtna. Om en lärare medverkar i sin tjänst räknas resan som en del av utbildningen.
När en ressa ingår i utbildningen gäller skolförfattningarnas regler om till exempel tillgänglighet, särskilt stöd, trygghet och studiero, precis som om man vore i klassrummet. Elever ska kunna delta på lika villkor.

– Klassen kan samla in pengar inför en resa, så länge det är frivilligt både att bidra och att delta i själva insamlingen och så länge det inte är ett villkor för att få följa med på resan. Då anses det generellt inte vara i strid med reglerna.

Anna Medin, jurist på Skolverket.

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
bottom of page