top of page

Waldorfpedagogiken

Årkurs 10

HELA JORDEN

Första året på gymnasiet. Eleverna har nu valt inriktning på sina studier och waldorfskolan erbjuder samhällsorienterande, naturorienterande och estetiska varianter. Men trots att studenterna läser olika kurser hålls klasserna samman och eleverna följer en grundläggande årstematik och metodik som är unik för waldorfpedagogiken. Temat för årskursen är jorden som helhet och eleverna undervisas i bl.a. naturgeografi. Nära knutet till naturgeografin är den mänskliga evolutionens förhållande till jorden och landskapet. Eleverna får studera människan ursprung och utveckling, den agrara revolutionen och hur de första högkulturerna växer fram. I ämnet språkhistoria får eleverna insikt i hur språk och kultur hänger samman. Skillnader i språk och dialekter

studeras och de indoeuropeiska språken kartläggs. Eleverna får möta den nordiska mytologin via texter ur t.ex. Eddan och studera den äldsta epiken med sina olika versmått. Studenterna får djupdyka i film – och teaterhistoria genom olika projektarbeten som även innefattar bildanalys och någon praktisk övning där de får producera egna filmer. I årskurs 10 genomförs en fältmätningsresa där studenterna får öva sig i lantmäteri och praktiskt tillämpa sina kunskaper i matematik. Då får de lära sig att hantera vinkelprisma, ritbord och teodolit

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik Läs mer:

Månadsfest

En gång i månaden inför lov och större högtider samlas elever, lärare och föräldrar i Stora Salen för att hålla de mycket uppskattade månadsfesterna. Olika klasser framför då inslag ur undervisningen som hela skolan får ta del av. Det kan vara allt från eurytmi och recitation till musik och sång.

Läs mer:

Resmål

Var åker man och andra tips

Klasser organiserar sig på lite olika sätt för att gemensamt och frivilligt samla in pengar till sin klasskassa. Här kommer en del exempel på vad olika elever har gjort. Vårstädning i trädgården, putsa fönster, tvätta bilar in och utvändigt. Bakluckeloppis och loppis bl.a på Brommaplan och Ekebyhovs slott. Sälja kakor/bröd mm. vid olika events. Läs mer:

bottom of page