top of page

Waldorfpedagogiken

Årskurs 9

FÖRNUFT OCH KÄNSLA

I årskurs 9 är det dags för eleverna att knyta ihop grundskolans kunskapskappsäck. För första gången måste de nu välja en individuell inriktning på sina studier och då är det avgörande att skolan gett dem en bred allmänbildning och gedigna verktyg för fortsatt lärande. Det är grundläggande att eleverna fått utveckla en trygghet och god en självkänsla, så att de kan formulera sina tankar, uttrycka sina åsikter och göra självständiga val. Kampen mellan olika principer återspeglas i litteraturundervisningen, i spänningen mellan upplysningens förnuft och romantikens känslodyrkan. Här erbjuds verk av både manliga och kvinnliga författare från Europa och Sverige. Eleverna får jämföra och analyser stilar och innehåll. Mary Wollstonecraft ställs mot Rousseau, Jonathan Swift jämförs Jane Austin och Edgar Allen Poe får möta Voltaire! I historieundervisningen lyfts idén om nationalstaten fram. Under 1800-talet förenas furstendömen och bildar länder som Italien och Tyskland, medan kolonialstater bryter sig loss och blir till egna nationer. Dessa processer i industrialismens kölvatten leder fram till det första världskriget, den ryska revolutionen och det andra världskriget. Orsaken till och konsekvensen av Förintelsen blir ett viktigt tema att belysa både i historieämnet och i religionsundervisningen. Samtidigt som historieundervisningen beskriver 1900-talets stora konflikter, skildras i ämnet konsthistoria förändringar i hur människan har uppfattat sin omvärld och hur idealen förändrats genom tiderna. Det är en av de mest omfattande temaperioderna i waldorfskolan och i samband med den är det vanligt att eleverna under några veckor får ägna hela dagarna åt konst och hantverk. Förmiddagarna ägnas åt att teckna och måla motiv ur konsthistorien tillsammans med ett teoripass, och under eftermiddagarna kan eleverna få arbeta med ett specifikt hantverk som de valt. Årskurs 9 handlar inte bara om beskrivningar av världen och teorier om den. Det är även viktigt för eleverna att få komma ut i naturen, undersöka den och se dess skönhet. Biologiundervisning fokuserar på ekologi och miljöfrågor. Inom temat får eleverna arbeta med människans påverkan på naturen och våra möjligheter att som konsumenter och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. De får göra fältstudier i samband med exkursioner och klassresor och om möjlighet delta i arbetet på en lantgård. Eleverna får undersöka djur och växter och studera människokroppen och dess funktioner. Utifrån sina studier får de diskutera och reflektera över hur utvecklingen av begrepp, teorier och modeller uppkommit.

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik Läs mer:

Månadsfest

En gång i månaden inför lov och större högtider samlas elever, lärare och föräldrar i Stora Salen för att hålla de mycket uppskattade månadsfesterna. Olika klasser framför då inslag ur undervisningen som hela skolan får ta del av. Det kan vara allt från eurytmi och recitation till musik och sång.

Läs mer:

Resmål

Var åker man och andra tips

Klasser organiserar sig på lite olika sätt för att gemensamt och frivilligt samla in pengar till sin klasskassa. Här kommer en del exempel på vad olika elever har gjort. Vårstädning i trädgården, putsa fönster, tvätta bilar in och utvändigt. Bakluckeloppis och loppis bl.a på Brommaplan och Ekebyhovs slott. Sälja kakor/bröd mm. vid olika events. Läs mer:

bottom of page