top of page

Waldorfpedagogiken

Årskurs 6

ORSAK OCH VERKAN

Puberteten som för många elever blir påtaglig under året är livsavgörande för individens fortsatta väg i livet. Klasslärarens självklara auktoritet försvinner successivt, kamraterna och den dynamik som uppstår i klassens sociala liv blir allt viktigare. Moraliska avväganden ska vägas och mätas och det logiska tänkandet ska vässas för att fröet till den egna omdömesbildningen kan börja gro. Ett övergripande tema i undervisningen är det kausala tänkandet som introduceras i full skala både inom naturvetenskapen och historieundervisningen. Naturvetenskapliga studier i fysik och geologi ger eleverna ett välkommet avbrott i deras djupdykning i det egna känslolivet. Genom vardagsnära experiment med akustik och optik får eleverna öva sin iakttagelseförmåga och noggrant beskriva och dokumentera vad de sett. Orsak och verkan är även tydlig inom ämnet geologi. Berg bryts ner och återbildas i en ständigt pågående process, där även djur och växter ingår. Ordning och skönhet i mineralers och kristallers värld tilltalar eleverna och ger förstärkta aha-upplevelser i geometrin, där även matematiska förhållanden ges nya dimensioner i t ex kvadreringsregler, talet pi och Pythagoras sats. Från de bergartsbildande processerna är steget inte långt till naturgeografin, där eleverna får fördjupa sig i olika klimatzoner. Polarområdena, barrskogarna, grässtäppen, öknarna och regnskogen bär alla på olika förutsättningar för de växter, djur och människor som lever där. Genom anpassning och utveckling har arterna uppstått och eleverna får än en gång möjlighet att förundras över vår unika och storartade jord. Ur denna vördnad växer även ett ekologiskt ansvarstagande fram hos eleverna. På samma sätt erbjuder historieämnet fokus på skeenden. Staten Rom var trygg och dess lagliga befogenheter sträckte sig långt utanför stadsgränsen. Det var ett samhälle byggt på exakthet och logik med raka vägar, snillrika vatten-och avloppsystem och en genomorganiserad armé. Detta förnuftiga styre är något som eleverna har lätt att känna ett engagemang inför. Romarrikets stadsbildning med republikens födelse blir en konkret språngbräda till vårt nutida samhällsbygge i Sverige idag. De historiska förloppen ger en möjlighet för eleverna att pröva sina egna val och moraliska ställningstaganden mot en historisk fond. Under året behandlas även medeltiden där skråväsendet, digerdöden, riddarväsendet och kyrkans roll är viktiga beståndsdelar för en fördjupad förståelse av denna historiska epok.

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik Läs mer:

Månadsfest

En gång i månaden inför lov och större högtider samlas elever, lärare och föräldrar i Stora Salen för att hålla de mycket uppskattade månadsfesterna. Olika klasser framför då inslag ur undervisningen som hela skolan får ta del av. Det kan vara allt från eurytmi och recitation till musik och sång.

Läs mer:

Resmål

Var åker man och andra tips

Klasser organiserar sig på lite olika sätt för att gemensamt och frivilligt samla in pengar till sin klasskassa. Här kommer en del exempel på vad olika elever har gjort. Vårstädning i trädgården, putsa fönster, tvätta bilar in och utvändigt. Bakluckeloppis och loppis bl.a på Brommaplan och Ekebyhovs slott. Sälja kakor/bröd mm. vid olika events. Läs mer:

bottom of page