top of page

Waldorfpedagogiken

MÄNNISKA KÄNN DIG SJÄLV

Den grekiska antikens mottot ”människa känn dig själv” kan grovt ringa in temat för årskurs 5. Eleverna längtar nu efter att få möta sig själva genom samarbete med andra, slipa sina argument i förhållande till andras åsikter och mäta sina fysiska krafter mot varandra, t.ex. genom en skololympiad. De har lättare med begreppsbildning och kan enklare ta ställning i rättvisefrågor. Genom att få ta del av mytologiska berättelser från högkulturer som antika Indien, Babylonien, Egypten och Grekland får eleverna möta beskrivningar av hur det är att vara människa ur flera olika perspektiv. Samtidigt stimuleras deras intresse för hur ett gott samhälle kan byggas genom demokrati och gemensam värdegrund

I botanikundervisningen tas ett steg mot en mer iakttagande och naturvetenskaplig inriktning på undervisningen där eleverna med noggrannhet och precision får undersöka växtriket och systematisera sin kunskap. Det konstnärliga gestaltandet berikar hela tiden de exakta iakttagelserna. I ämnet frihandsgeometri tas steget från formteckning till ren matematik. Eleverna utvecklar sin abstraktionsförmåga genom att på fri hand teckna polygoner, cirklar med mittpunkt, korda, tangent, diagonal och radie och göra allt mer avancerade konstruktioner. Under året behandlas Nordens geografi, där alla länder har sin egen karaktäristik. Undervisningen kopplas till många andra ämnen, som t.ex. intresseeggande skildringar av norska upptäcktsresande. Eleverna får också prova andra nordiska språk genom olika texter och sånger. Särskild vikt läggs på samernas kultur och historia.

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik Läs mer:

Månadsfest

En gång i månaden inför lov och större högtider samlas elever, lärare och föräldrar i Stora Salen för att hålla de mycket uppskattade månadsfesterna. Olika klasser framför då inslag ur undervisningen som hela skolan får ta del av. Det kan vara allt från eurytmi och recitation till musik och sång.

Läs mer:

Resmål

Var åker man och andra tips

Klasser organiserar sig på lite olika sätt för att gemensamt och frivilligt samla in pengar till sin klasskassa. Här kommer en del exempel på vad olika elever har gjort. Vårstädning i trädgården, putsa fönster, tvätta bilar in och utvändigt. Bakluckeloppis och loppis bl.a på Brommaplan och Ekebyhovs slott. Sälja kakor/bröd mm. vid olika events. Läs mer:

bottom of page