top of page

Waldorfpedagogiken

REVOLUTION!

Revolution, förändring och uppbrott! Många elever ger i årskurs 8 uttryck för en stark känsla av frigörelse från auktoriteter och efter åttan lämnar ofta klassläraren över ansvaret för klassen till en ämneslärare. Specialister inom olika områden bjuds in i klassrummet och eleverna får ge sig ut i samhället och ta reda på saker själva. I ämnet historia får eleverna fördjupa sig i den industriella revolutionen. Industrialismens framväxt ledde fram till dagens globalisering, med en stegrad utveckling inom urbanisering, teknik, kommunikationer och handel. Eleverna får arbeta med frågeställningar kring västvärldens utveckling i förhållande till övriga världen och hur människors liv förändrats genom ny teknologin. I svenska waldorfskolor har 1900-talets arbetarlitteratur en särställning. Den ges ett stort utrymme i årskurs 8 och hänger nära samman med undervisningsteman som industrialismens utveckling, den franska -och amerikanska revolutionen, republikens framväxt, och uppkomsten av de olika folkrörelserna. Genom att läsa arbetarlitteratur ställs eleven på ett naturligt sätt in i ett historiskt förlopp och blir varse hur i den moderna människan präglats av en utveckling där teknisk innovation inom industrins alla områden och det sociala samhällsbygget gått hand i hand. Genren erbjuder en direkt skildring av individens roll i byggandet av ett nytt, modernt samhälle och omvänt hur denna nya värld griper in och förändrar människans livsvillkor på ett personligt plan. I samband med temat kolonialism studeras i ämnet näringskemi nyttoväxter och lyxvaror, som socker, kaffe, tobak etc. Hälsoaspekter, olika odlingsmetoder, livsmedelsindustrins metoder och livsmedelskvalitet är teman som fördjupas i undervisningen. I bildskapandet lämnar eleverna mångfalden av färger och ger sig in i den överblickbara skalan från svart till vitt. Kol-, tusch- och blyertsteckning är välgörande tekniker för många tonåringar som ofta dela upp världen i just svart-eller-vitt. Temat kan kopplas till studier av skelettets uppbyggnad i biologiundervisning, där även nervsystemet, sinnena och musklerna behandlas.

Ett av de stora projekten i årskurs 8 är att eleverna får planera och genomföra en stor teaterproduktion. De får arbeta med allt från rollbesättning, bearbetning av manus, rekvisita, smink kostym och ljud och ljus. Genom att gå in i en roll och gestalta en helt annan karaktär än en själv ges eleverna möjligheten att gå ur sin vanliga vardagsroll och bryta gamla mönster. Att ro i land en stor teaterproduktion skapar sammanhållning och en ny känsla av gemenskap växer fram i klassen.

IMG_0325.JPG
IMG_0372.JPG
IMG_0319.JPG
Klassresor & utflykter

Genom hela Waldorfutbildningen uppmuntras klassresor som är kopplade till undervisningen. Klassen stärks som grupp, miljöombyte öppnar nya vägar för lärandet och att ”lära genom att uppleva” är en grundsten i skolans pedagogik Läs mer:

Månadsfest

En gång i månaden inför lov och större högtider samlas elever, lärare och föräldrar i Stora Salen för att hålla de mycket uppskattade månadsfesterna. Olika klasser framför då inslag ur undervisningen som hela skolan får ta del av. Det kan vara allt från eurytmi och recitation till musik och sång.

Läs mer:

Resmål

Var åker man och andra tips

Klasser organiserar sig på lite olika sätt för att gemensamt och frivilligt samla in pengar till sin klasskassa. Här kommer en del exempel på vad olika elever har gjort. Vårstädning i trädgården, putsa fönster, tvätta bilar in och utvändigt. Bakluckeloppis och loppis bl.a på Brommaplan och Ekebyhovs slott. Sälja kakor/bröd mm. vid olika events. Läs mer:

bottom of page